RADIOLOGIJA, UZ-4D, KOLOR DOPLER, INTERNA MEDICINA, KARDIOLOGIJA, ENDOKRINOLOGIJA, UROLOGIJA, DERMATOVENEROLOGIJA, GINEKOLOGIJA, AKUŠERSTVO, STERILITET...

Radiologija

Prof. dr Leposava Sekulović

specijalista radiologije

Radiolog, načelnica Instituta za radiologiju VMA do januara 2016 godine. Magistrirala je 2002. godine sa temom “Značaj promera perforantnih vena u proceni njihove insuficijencije”. 2005. godine  je odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom: “Validnost ultrazvučne i kolor doppler dijagnostike u proceni srednje teškog stepena CROHN- ove bolesti.” Vanredni je profesor na Katedri za radiologiju VMA od 2014. godine. Od 2015. godine profesor je radiologije na smeru Strukovni medicinski radiolog – Visoke medicinske strukovne škole u Ćupriji.

dr sci. med Slobodan Sekulović

specijalista radiologije

Radiolog, do 1993. godine radio u VMA, u Institutu za radiologiju, na mestu načelnika Odeljenja za neuroradiologiju. Magistrirao je  je 1999. godine  na VMA sa temom “Značaj kolor doppler ehoangiografije u dijagnostici hroničnih okluzivnih promena arterija potkolenice”. 2002. godine takodje na VMA, doktorirao je sa temom “Kolor doppler ehoflebografija u ranom otkrivanju insuficijencije perforantnih vena nogu kao uzročnika varikoznog sindroma”. Rukovodi Poliklinikom “Medicor” – iz Beograda od februara 1994. godine. Od 2014 godine profesor je radiologije na smeru Strukovni medicinski radiolog-Visoke medicinske strukovne škole u Ćupriji.

dr Marija Brnica Dinić

specijalista radiologije

Rođena 1952.godine. Medicinski fakultet završila u Zagrebu 1976. godine, a specijalizaciju  1983. u KBC Rebro, u Zagrebu. Od 1977. godine radila u opštoj praksi, u Domu zdravlja u Koprivnici u Republici Hrvatskoj. Od 1980. godine radila na odeljenju radiologije u Medicinskom centru u Koprivnici.Od 1992. do 2017. godine kada je penzionisana, radila je poslove klasične radiologije, dijagnostike ultrazvuka, doplera, CT dijagnostike i mamografije u  Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici

Stručno usavršavanje
• Dijagnostika i terapija karotidne bolesti – Novi Sad 2008.
• Dijagnostika karcinoma dojke – Novi Sad 2008.
• CT dijagnostika – Novi Sad 2006.
• Dopler krvnih sudova – Kragujevac 2005.
• Ultrazvuk trbušnih organa – Dubrovnik 1988.

Autor i koautor radova objavljenih u stručnim časopisima. Član Udruženja Radiologa Srbije i član Lekarske Komore Srbije. Udata, majka dvoje dece.