RADIOLOGIJA, UZ-4D, KOLOR DOPLER, INTERNA MEDICINA, KARDIOLOGIJA, ENDOKRINOLOGIJA, UROLOGIJA, DERMATOVENEROLOGIJA, GINEKOLOGIJA, AKUŠERSTVO, STERILITET...

O nama

Poliklinika Madžić je privatna zdravstvena ustanova koja je počela sa radom 2.3.2020.godine. U ovom trenutku poliklinika ima 3 stalno zaposlena lekara specijaliste, 10 lekara specijalista na dopunskom radu i 2 medicinske sestre.

U poliklinici se pružaju usluge iz različitih grana medicine: radiologije, interne medicine, kardiologije, endokrinologije, urologije, dermatovenerologije, ginekologije, akušerstva…

Raspolažemo sa 3 ordinacije, salom za intervencije, bolesničkom sobom, prijemnim pultom i pomoćnim prostorijama. Sve prostorije su klimatizovane i opremljene najsavremenijom medicinskom opremom i aparatima.

Poliklinikom rukovodi ali i istovremeno leči pacijente Prim. dr Duško Madžić.