RADIOLOGIJA, UZ-4D, KOLOR DOPLER, INTERNA MEDICINA, KARDIOLOGIJA, ENDOKRINOLOGIJA, UROLOGIJA, DERMATOVENEROLOGIJA, GINEKOLOGIJA, AKUŠERSTVO, STERILITET...

Ostale specijalizacije

dr Dragica Kovačević

specijalista dermatovenerologije

Rođena u Sremskoj Mitrovici 1961.godine, gde završava osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet završila u Beogradu, posle čega počinje da radi u Domu zdravlja na Novom  Beogradu. 1991.počinje da radi kao vojni lekar na vojnom  aerodromu “Zemunik” kod Zadra. 1993.takođe radi kao vojni lekar eskadrile na vojnom aerodromu “Ponikve” kod Užica. 1994.počinje da radi na odeljenju dermatovenerologije Opšte bolnice u Užicu, za koju je i specijalizirala. Od 2004.radi kao specijalista dermatovenerolog u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici. Od 2018.imenovana za šefa službe.

dr Dejan Reljić

specijalista urologije