RADIOLOGIJA, UZ-4D, KOLOR DOPLER, INTERNA MEDICINA, KARDIOLOGIJA, ENDOKRINOLOGIJA, UROLOGIJA, DERMATOVENEROLOGIJA, GINEKOLOGIJA, AKUŠERSTVO, STERILITET...

Ginekologija

Prim. dr Duško Madžić

specijalista ginekologije i akušerstva

Rođen 19.08.1954. godine u Šapcu. Osnovnu školu Jovan Jovanović  Zmaj i gimnaziju Ivo Lola Ribar u Sremskoj Mitrovici završio sa odličnim uspehom. Diplomirao na Medicinskom fakultetu univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 8,82. Specijalizirao ginekologiju i akušerstvo u Beogradu 1990. godine. Instruktor laparoskopske hirurgije u ginekologiji od 2002.godine. Primarijus od 2005.godine. Bio uspešan direktor Zdravstvenog  centra Sremska Mitrovica od 2000-2005. godine i Doma zdravlja Sremska Mitrovica od 2014.-2016.godine. Bio predsednik Komore zdravstvenih ustanova Srbije od 2001.-2006.godine.

Usavršavanje

Jugoslovenska škola ultra zvuka-Kragujevac 1989.godine

Škola operatvne tehnike ginekoloških i akušerskih operacija-Užice 1991.godine

Bazični kurs laparoskopske hirurgije-Beograd 1999.godine

Univerzitetska Hirurška klinika Kralj Pavle-Atina 1978.godine

Opšta bolnica Pjer Beregovoa –Never  2004.godine

Univerzitetska Ginekološka klinika Tibingen -2005.godine

Reference

Predavanje u Matici srpskoj-Novi Sad 2004.godine i ojavljen članak u časopisu Zdravstvena zaštita-Beograd, Aktuelni problemi demografskog razvoja AP Vojvodina.

Predavač i demonstrator na bazičnim kursevima laparoskopske hirurgije u ginekologiji u organizaciji JUEH-a i Medicinskog fakulteta u Beogradu i Centra za kontinuiranu edukaciju i Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Predsednik organizacionog odbora i predavač po pozivu na tri međunarodna simpozijuma : Minimalno invazivne hirurške tehnike u ginekologiji- Herceg Novi 2004.godine,Tara 2006.godine i Divčibare 2009.godine i organizator kontinuirane medicinske edukacije i predavač po pozivu  na medđunarodnom simpozijumu-Beograd 2012.godine.

Predavač po pozivu na 57. Ginekološko-akušerskoj nedelji  u Beogradu-Laparoskopija u ginekologiji Srbije.

Prezentacija stručnih radova na Evropskim kongresima  endoskopske hirurgije u Lisabonu 2001.godine u Glazgovu 2003.godine i Barceloni 2005.godine.

Instruktažom i pokaznim operacijama osposobio za izvođenje laparoskopskih operacija  ginekologe u bolnicama u Valjevu, Užicu, Šapcu, Loznici, Pirotu, Kraljevu i Boru.

dr Verica Kostić Muškinja

specijalista ginekologije i akušerstva

Rođena 26.11.1954. u Kupinovu.  Osnovnu školu i gimnaziju završila u Sremskoj Mitrovici, Medicinski fakultet i specijalizaciju  u Beogradu. Specijalista ginekolog- akušer u Domu zdravlja Sremska Mitrovica  30 godina, na mestu načelnika Službe za zdravstvenu zaštitu žena 20 godina. Član menadžmenta Zdravstvenog centra Sremska Mitrovica na funkciji Upravnika Doma zdravlja i  v.d. direktora Doma zdravlja u osnivanju. Pomoćnik  Direktora Doma zdravlja za medicinska pitanja i koordinator za akreditaciju Doma zdravlja Sremska Mitrovica.   Završila  menadžment u zdravstvu, menadžment totalnim kvalitetom, postdiplomsku školu za pronatalitetnu politiku, seminar populacione edukacije za zdravstvene radnike, škole ultrazvuka, prenatalnu ultrasonografiju ploda, školu za patologiju cerviksa i  kolposkopiju, organizaciju službe i protokole u ginekološkoj onkologiji  i druge brojne stručne edukacije. U penziji od 27.11.2019.godine.

Prim. dr sci. med Srđan Sedlar

specijalista ginekologije i akušerstva

Radi na ginekološkom odeljenju Službe za ginekologiju i akušerstvo Opšte bolnice Sremska Mitrovica. Diplomirao 1982. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva položio 1989. godine, a sledeće godine magistrirao iz oblasti muškog steriliteta. Doktorirao 2009. godine sa temom komparacije laparoskopske i klasične hirurgije. Koautor je dve knjige, “Humana reprodukcija”, urednik Savo Bojović i saradnici i “Laparoskopska hirurgija u ginekologiji” urednici Omer Devaja i Srđan  Đurđević  kao i autor monografije  „Hirurški tretman mioma uterusa“. Objavio kao autor i koautor oko 50 stručnih radova publikovanih u domaćim i međunarodnim referentnim časopisima.

Prim. dr Predrag Rogulić

specijalista ginekologije i akušerstva