RADIOLOGIJA, UZ-4D, KOLOR DOPLER, TCD,INTERNA MEDICINA, KARDIOLOGIJA, ENDOKRINOLOGIJA, HEMATOLOGIJA, NEFROLOGIJA, HIRURGIJA, ORTOPEDIJA,

 UROLOGIJA, ONKOLOGIJA, DERMATOVENEROLOGIJA, GINEKOLOGIJA, AKUŠERSTVO, STERILITET, FIZIJATRIJA, NEUROLOGIJA-EMNG, PSIHIJATRIJA

Anesteziologija

dr Nataša Paldrmić Sekulović

specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

Rođena 1977. godine u Sremskoj Mitrovici. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine sa prosečnom ocenom 9,23. Specijalizirala iz oblasti anesteziologije i reanimatologije u KBC Srbije 2011. godine sa najvišom ocenom. Stalno zaposlena u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica u Službi anestezije i intenzivne terapije. Trenutno obavlja poslove Načelnika Službe anestezije.

dr Ljiljana Ružak Spasojević

specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

Medicinski fakultet u Beogradu završila 2006. godine. Zaposlena u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica na Odeljenju anestezije i intenzivne terapije od 2007. godine.
Specijalisticki ispit iz anesteziologije sa reanimatologijom položila 2014. godine na VMA u Beogradu.

dr Zoran Gavrić

specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

Završio Medicinski fakuktet u Novom Sadu. Prvo radno mesto u DZ Šid od 2004. do 2006. godine. Zaposlen u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica u Službi anestezije i intenzivne terapije od 2006. godine. Završio specijalizaciju iz anesteziologije sa reanimatologijom 2012. godine u KCS Beograd.