RADIOLOGIJA, UZ-4D, KOLOR DOPLER, TCD,INTERNA MEDICINA, KARDIOLOGIJA, ENDOKRINOLOGIJA, HEMATOLOGIJA, NEFROLOGIJA, HIRURGIJA, ORTOPEDIJA,

 UROLOGIJA, ONKOLOGIJA, DERMATOVENEROLOGIJA, GINEKOLOGIJA, AKUŠERSTVO, STERILITET, FIZIJATRIJA, NEUROLOGIJA-EMNG, PSIHIJATRIJA

Година: 2020.